Friday, July 12, 2024
Ezosaziwayo

UKhuzani useyinxusa lomkhankaso oqhakambisa amadoda aqotho 

MBALI MPONTSHANE

ISITHANDWA sabalandeli boMaskandi uKhuzani “Indlamlenze” Mpungose useqokwe yinkampani yensipho yokuwasha i-Omo ukuba yinxusa lomkhakhankaso wayo obungaza, uqhakambise amadoda aqotho emphakathini obizwa ngeQina Ndoda.

Lezi zindaba zimenyezelwe wuye uKhuzani ekhasini lakhe likaFacebook izolo, ezwakalisa ukujabula kwakhe ngaleli thuba, athe lisho lukhulu kuyena futhi ukholwa wukuthi ulithole ngenxa yemisebenzi yakhe emihle emculweni nasemphakathini. 

Esethintwa wuMAKA Magazine uthe: “Ngikholwa wukuthi i-Omo ibone kukuhle ukunika mina leli thuba ngenxa yokuthi ngenza kahle kukho konke engikwenzayo empilweni, ngiyindoda engahluleki nengadikibali futhi eyisibonelo esihle emphakathini.”

Eqhuba, uthe ngalo mkhankaso bazokwazisa futhi baqhakambisa imisebenzi emihle eyenziwa ngabantu besilisa emphakathini, okuzosiza ukwenza bakhuthale ukuqhubeka benze kahle ikakhulu banakekele futhi bavikele izingane nabantu besifazane.

UKhuzani akayedwa kulo mkhankaso, njengoba eqokwe nabalingani abathathu okuwuSabelo “The Kreator Hadebe oyi-content creator nabalingisi oThembinkosi Mthembu wodumo lakuShaka iLembe noMuzi Mthabela wodumo lakwiSibaya. 

One thought on “UKhuzani useyinxusa lomkhankaso oqhakambisa amadoda aqotho 

  • Ngzothatha lelithuba ngbonge eqhaweni lethu elingu Khuzani. Usebenza ngokuzimisela kukho konke akwenzayo uyindoda enesbindi engehlulwa yilutho ngingumlandeli wakhe omkhulu. Uyindoda engadikibali kanti futhu uyamazisa omunyumuntu

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *