Thursday, July 18, 2024
Ezosaziwayo

Uzwelana nosizi lwabangasebenzi engomeni

IZWE libhekene nesikhathi lapho kunendlala yamathuba emisebenzi, ngisho nabafundile baze bagogoda emikhakheni ethile, kunzima eningini labo ukuthola umsebenzi ngokwehlukana kwemikhakha abayifundele.

Wukuqaphela loko emphakathini aphila kuwona nokuhlale ezwa abantu bekhala ngokuthi bafundile, bayafesa kodwa abaqashwa ndawo – okwenze umculi we-afro pop ne-soul uNontokozo Mkhize waqopha ingoma ethi Imisebenzi, ezophuma kusasa.

Exoxa noMAKA Magazine ngale ngoma ephrojuswe wuNaxion Cross, napike u-Aymos noStarr Healer kuyona, uNontokozo uthe uzwelana nabantu abangasebenzi ngayo, uyabakhulumela ukuthi ukungahambi kahle kwempilo yabo akusiko ukuthanda kwabo.

“Sekukaningi ngibona abantu bekhala ngemisebenzi, abanye baze babhale emakhasini abo ezinkundla zokuxhumana, bekhala ngabantu ababafakela ingcindezi ngoba bengakasebenzi, ngenkolelo yokuthi abenzi okwanele ukuwuthola. Kule ngoma ngibalisela bona, ukuzwelana nabo kulobo bunzima,” kusho uNontokozo.

Le ntokazi esanda kuhlabana ngendondo yeBest New Artist kumaMetro Awards, iqhube yathi le ngoma ingenye yendlalela i-albhamu yayo yokuqala ngazo, yelama enye ethandwa kakhulu kulezi zinsuku esihloko sithi Moyongcwele.

Ithe: “Ngijabule kakhulu ngendlela abantu abayamukele ngayo leyo ngoma (uMoyongcwele), futhi ngithemba ukuthi bazoqhubeka benze okufanayo nakwiMisebenzi ukwenza sibone ukuthi i-albhamu singayikhipha nini.” 

Ngaphandle kwalezo zingoma, uNontokozo waseNanda, enyakatho yaseThekwini, ugqame emculweni ngengoma kaSjava ethi Thixo. Usuke lapho wakhipha ingoma yakhe yokuqala ethi Lu Strong, apike uNomfundo Moh kuyona, nethi Ungowami ayishaya noMhaw Keys. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *