Friday, July 12, 2024
Ezobuhle NemfashiniEzosomabhizinisi

Akumgculisi asekufezile ongenise ngengqephu kwithelevishini

UNGENISE kwezemfashini ngokusebenza nabemidlalo nasezinhlelweni okwehlukene kwakwithelevishini, egqokisa abethuli balezo zinhlelo nabalingisi baleyo midlalo ethathwa ngokuthi ingeminye yemikhulu eNingizimu Afrika.

Nokho yize loko kungeminye yemisebenzi emikhulu nekhulise igama lakhe kwezengqephu, kodwa uNkk uMachere Pokane ubona kusekuncane kakhulu loko uma ekuqhathanisa nasafisa ukukufeza ngenkampani yakhe yengqephu iMachere Fashion House.

UNkk uPokane odabuka e-Orlando East, eSoweto, eGauteng, amagalelo akhe angengatshazwe njengoba inkampani yakhe, ayisungula ngo-2003, isike yagqokisa abalingisi beLingashoni, i-The Wife, Uzalo nabethuli be-Afro Café ne-The Link.

Esinye sezitolo zeMachere Fashion House

“Nakuba kukuningi okuhle esengikwenzile nengaziwa ngakho kule ndima, kubalwa nezitolo ezintathu enginazo manje ezisesikhumulweni sezindiza i-OR Tambo, kodwa kusekuncane kakhulu loku kunengisafisa ukukufeza kule ndima,” usho kanje.

Liba lihle kanje ikhasimende uma selihlobe ngemisiko yeMachere Fashion House

Eqhuba, uthe enye into emkhuthaza ukufisa ukwenza ezinye izinto ezinkulu wukuthi eqala inkampani yakhe, wayebesebenzela abanye abantu, engagxilile kangako ebhizinisini, kwaze kwaba wu-2015 lapho anquma ukugxila kulona ngokugcwele.

UNkk uMachere, oneziqu zomkhakha wemfashini zase-Atlanta School of The Art, yaseMelika, aziphothula ngo-1999, nesicucu sezamabhizinisi asenze eRegenesys Business School, sango-2016, useqashe abantu abawu-50 enkampanini yakhe.

Uthe: “Konke loko kuza nezinselelo zakhona zansuku zonke ngoba kumele ngiqikelele ukugcina izisebenzi zami zijabule, futhi ngibhekelele ukuthi ibhizinisi lihlale lenza inzuzo yokulisiza ukuya phambili, futhi lidlondlobale kuneliyikona manje.”

“Silana esikhona nje, akulula neze njengoba sike saba nezitolo eziyisikhombisa, kodwa ngokubhoka kwegciwane iCOVID-19, saphoqeka ukuvala izitolo ezine njengoba sesisele nezintathu manje. Loko kufakazela kona ukuthi akuhlale kumnandi ebhizinisini, izinselelo yinto yansuku zonke,” kulanda uNkk uPokane.

Ephetha, uthe manje ubheke ukukhulisa, azinzize izitolo zakhe ezise-OR Tambo, andise amakhasimende akhe, kwande naqhamuka kwamanye amazwe bese evula izitolo zenkampani yakhe eGauteng nasezweni lonke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *