Friday, July 12, 2024
Ezobuhle Nemfashini

Indlela ibheke kuMiss Teen Globe kunobuhle (12) owola izicoco

MBALI MPONTSHANE

USEBHEKE ukwenza into yamehlo, ahambe ibanga elide emncintinswaneni amele iKwaZulu-Natali kuwona unobuhle osemncane ongomunye wabazoqhuthana amazenze kuMiss Teen Globe South Afrika wakulo nyaka.

Lowo wu-Emihle Mthembu (12) waseMseleni, eMbazwana, enyakatho yaseKZN, intombazanyana eyenza kahle kulo mkhakha wokumodela eqale ukungena kuwona isaneminyaka emine, yagalela kwezakala iwola inqwaba yezicoco.

Phakathi kwezicoco esezinqotshwe yile ntombazanyana efunda uGrade 6 eSodwana Bay Private School, kukhona esikaMiss Heritage Pre-Teen, uMiss Umhlabuyalingana Junior Queen, uMiss Prestigious KZN 2024 noMiss Tolder ECD ukukha phezulu.

Lo nobuhle futhi owumlingisi enkampanini yabalingisi iBecky Casting Agency, uthe: “Ngikhuthaza ontanga bami ukukhuthalela ukwenza imisebenzi efuze engiyenzayo, bakhuthalele ukuzibandakanye kwezemidlalo namakhono abo ehlukene ukusiza ukugwema ukugcina benza izinto eziningi ezingalungile, nezingenza bangayi ndawo empilweni.”

Ephetha, unxuse abantu ukumeseka kulo mncintiswano awungenele kulo nyaka, bamxhase nganoma yini esuka othandweni ukusiza ukuthi amele iKZN ngendlela afisa ngayo. 

One thought on “Indlela ibheke kuMiss Teen Globe kunobuhle (12) owola izicoco

  • Sengathi uNkulunkulu angaba nawe sisi

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *