Thursday, July 18, 2024
Ezosaziwayo

Ubonge ithuba eshiya eSABC emva kweminyaka ewu-15

OBENGUMFUNDI wezindaba kwithelevishini zenhlangano esakazela umphakathi iSouth African Broadcasting Corporation (iSABC), uNoxolo Mtshali ubonge ithuba nokwesekwa njalo edalula izindaba zokushiya emsebenzini.

UNoxolo waKwaCeza, oLundi, enyakatho yaKwaZulu-Natali ubhale emakhasini akhe ezinkundla zokuxhumana izolo kusihlwa ukuthi useyashiya eSABC emva kweminyaka ewu-15 eyisisebenzi sale nhlangano ophikweni lwayo lwezindaba.

Ubhale wathi: “Ngiqale ukusebenza eSABC ngisawumethuli wezindaba ohlelweni lwezingane ngo-2009, ngedlulela ekubikeni ngesimo sezulu ngesikhathi sezindaba, ngalandela ngokuthi ngethule izindaba zasemini nezakusihlwa.”

Le ntokazi engacacisanga ukuthi ixoshiwe noma izihambele eSABC, ishiya nje bese yethula uhlelo lwasekuseni kwiSABC Plus i-Ekhaya Jikelele phakathi nezinsuku ngo-6 kuya ku-9 ekuseni, eqale kulona ngoJuni wangonyaka odlule.

“Ayikho into ebengiyithanda ukwedlula ukufunda izindaba zesiZulu, ngiqhakambisa ulimi lwethu. Ngifunde lukhulu futhi ngakhula ekufundeni izindaba nokwethula izinhlelo. Ngeshwa-ke, yonke into ihamba, ihambe iphelelwe yisikhathi,” kusho yena.

Uthe ugcine emsebenzini mhla ka-27 Mashi, wabonga abaphathi beSABC ngethuba abamnika lona nabalandeli bezinhlelo asebenze kuzona ngokumlandela nokumeseka zikhathizonke. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *