Thursday, July 18, 2024
Ezosaziwayo

ULinda Sibiya wenaba ngokumsiza ukulingisa kuZalo

AMAVA awathole ethula izinhlelo ezahlukene zethelevishini yiyona nto ayisebenzisa ukwenza kube lula ukulingisa kwintandokazi yomdlalo wethelevishini okhonjiwa kwiSABC 1 Uzalo.

Lowo yinkhakha yezokusakaza uLinda “uMr Magic” Sibiya, ozakhele igama kule ndima esasakazela Ukhozi FM eminyakeni edlule. Manje ungomunye wabalingisi abasha abajoyine Uzalo, lapho ezilingisa yena ngokusakaza esiteshini saKwaMashu iK-Mash.

Engoxweni noMAKA Magazine izolo, uLinda uthe nakuba ezolingisa ngokwenza into ayazi kangcono ukusakaza futhi ewuyena uqobo, kodwa akulula ukwenza lo msebenzi phambi kobuxhakaxhaka bemishini yokuqopha.

“Kumnandi ngoba ngizokwenza into engiyazi kangcono njengoba ngineminyaka ewu-17 ngisakaza, nokho akulula uma usuphambi kwama-camera ngoba kunendlela yakhona yokwenza engafani ncamashi nasemsakazweni.

“Kodwa-ke akukubi kakhulu ngoba nginawo namava okusebenza kwithelevishini njengoba ngike ngethula uhlelo lomculo wesintu Ezodumo iminyaka emihlanu, ngenza iziqephu eziwu-208 zeSifun’ Ukwazi kwiMzansi Magic neminyaka emihlanu ngethula uhlelo lomculo wokholo iGospel Classic,” kulanda uLinda.

Ebuzwa ngemfihlo yokwenza ahlale esemehlweni abantu futhi engakhohlweki kalula, uthe usizwa wukungabeki imali phambili kuzo zonke izinto azenzayo, futhi akaziphakamisi ngoba nakhu edumile.

“Into eshaya abantu abaningi ikakhulu abasakazi bamanje wukuthi umuntu unele angaziwa, bese ezibona esemkhulu kunabantu abambeke lapho ekhona, esekhohliwe wukuthi abantu abadidwa wukubona umuntu osephakeme, bese beyadinwa nguwena, bakhohlwe kanjalo yindaba yakho kalula kanjalo,” kuxwayisa uLinda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *