Friday, July 12, 2024
Ezosaziwayo

Impondokazi “lizogqamisa abangakadumi” kwi-albhamu yezinkondlo

SIMANGALISO NTSHANGASE noMBALI MPONTSHANE

KUNEZINTO ongazenza wedwa zibe zinhle futhi zifike ezingeni ozicabange, wahlela ukuthi zibe yilona – kodwa kwesinye isikhathi ukwengeza abanye abantu ukukulekelela kungenza into yakho ibe yinhle kakhulu kunobukucabanga.

Wukubuswa yilowo mcabango okwenza umbhali wezincwadi nembongi yezinkondlo zesiXhosa uLucy “Impondokazi” Mbali waqoka ukusebenzisana namaciko ehlukene, ikakhulu “angakadumi” ukwenyusa izinga le albhamu yakhe yokuqala yezinkondlo.

ULucy (29) waseNtlanezwe, eMbizana, e-Eastern Cape, uzokhipha i-albhamu yakhe esihloko sithi Umsebenzi, edidiyele izinkondlo zakhe zesiXhosa eziwu-14, mhla ka-12 Ephreli, okuwusuku lwakhe lokuzalwa.

Exoxa noMAKA MAGAZINE ngale albhamu, uthe usebenze namaciko awu-13 aculayo nahaya izinkondlo kuyona o-Soul of Music, wu-Esona Mbali, uMthwalo, uSkeyiti Sabantwana, uGS4DA_EC, uLazy Dee, uWothi Mzilikazi, uJeff, uSanele Mpofana, uKhonzeka Zulu, uNdoh Magwaza, uCeliwe noMJ Money Maker. 

“Ngangihlele ukuyenza ngedwa le albhamu, kwahamba isikhathi ngaqoka ukusebenzisana nala maciko esengike ngasebenzisana nawo, ingxenye yawo engakaze iqophe umsebenzi wayo. Ekwenzeni kwami loko, bengibheka izinga lomsebenzi wawo, ngaqikelela ukusebenza nezimbongi ezenza ngendlela ecishe ifane nengenza ngayo ebucikweni bami,” kusho uLucy.

Leli ciko elinencwadi yeqoqo lezinkondlo zesiXhosa esihloko sithi Umzila KaTambo, liqhube lathi kuthathe iminyaka emithathu ukuhlanganisa le albhamu, njengoba liqale ukuyenza ngo-2021, laze laqeda konke ngonyaka odlule.

Lithe: “Ngikholwa wukuthi ukuphuma kwale albhamu ngalesi sikhathi kuwuhlelo lukaNkulunkulu njengoba ngike ngaphoqeka ukuqala yonke into phansi ngenkathi kulahleka wonke umsebenzi engase ngiwuqophile.”

Ephetha, uthe nakuba ekujabulele ukuqopha zonke izinkondlo ze-albhamu, kodwa uthemba ukuthi abantu bazozijabulela kakhulu ezithi Yintoni Inkululeko ayishaya noJeff noSoul of Music, iYerusalema ayenze noSanele Mpofana nethi Umsebenzi.

“Emva kokuphuma kwe-albhamu ngifuna ukusebenzisa ubuciko bami kwezemfundo, ngivale igebe engilibonayo lokushoda kwemibhalo eqhakambisa izilimi zomdabu, ngiqondise indlela abantu abasebenzisa ulimi ngayo,” kuphetha uLucy, enxusa abantu ukufaka i-oda le albhamu yakhe ku: https://ditto.fm/umsebenzi-lucy-impondokazi  

2 thoughts on “Impondokazi “lizogqamisa abangakadumi” kwi-albhamu yezinkondlo

  • Honestly speaking,uLucy is the everlasting light our village needs in order to stay alive and bright. She’s an inspiration not only to young people but even us bakhuluwa nakhe. Ngase uThixo namanyange amkhusele kwizinto yinto zelihlabathi aqhubeke with bringing smiles to our faces and hope to us as a village.

    Reply
    • Thank you so much my brother. God bless you.

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *