Thursday, July 18, 2024
Wena Ubona Kanjani?

Isemqoka imidlalo efuze iNandi: The Musical

NGESONTO elidlule bengingomunye wabantu abebesemcimbini wokuvula umdlalo weshashalazi iNandi: The Musical, obusePlayhouse, eThekwini, ngoLwesine ebusuku, nobekungokokuqala ngiwubuka selokhu waqala ukwenziwa. 

Namanje angiwuvali umlomo ngobuhle bento engiyibone kulo mdlalo ophrojuswe yinkakha yombhali nomqondisi wemidlalo yeshashalazi u-Edmund Mhlongo, ongumnikazi wesikhungo sobuciko esikwaMashu iKCAP.

Okungihlabe umxhwele kakhulu ngalo mdlalo wukuthi usidwebela isithombe esicacile sokuthi indlovukazi uNandi yayinamandla kangakanani, futhi usifundisa ubumqoka bokuzethemba nokungavumeli lutho namuntu ukukuchaza ngendlela yakhe. 

Imidlalo efana nalona isemqoka kakhulu ngoba yenza siqonde kabanzi ngomlando wethu wakwaZulu, futhi yenza sazi ngamaqhawe obukhosi bakwaZulu nokuthi ayephila kanjani, ezinqoba kanjani izinselelo ayebhekana nazo empilweni.

Enye into eyenze lo mdlalo waba sezingeni engikholwa wukuthi beliphezulu kakhulu; wukudidiyela kwawo abalingisi abasebasha nabanekhono elimangalisayo lokulingisa, ukudansa nokucula.

Ngizwile ukuthi ingxenye yalama ciko abelingisa kulo mdlalo aphekwe khona eKCAP. Kuhle kakhulu loko futhi kuyakhombisa ukuthi akudlalwa kulesi sikhungo, mkhulu futhi uyazikhulumela umsebenzi owenziwa khona.

Amaciko enze lo mdlalo wayimpumelelo ngoMampho Moshoeshoe, uNtokozo Ngcobo, uLindokuhle Mbambo, uVuma Madlanga, uNjabulo Khubisa, u-Andile Vilakazi, uLindokuhle Ziqubu, uSphamandla Mkhize, uNtokozo Vilakazi, uNosipho Mkhize, uTalent Khanyile, uMenzi Ngidi, uNkosingiphile Mpanza, u-Ayanda Nxumalo, uSphesihle Mchunu, uNombuso Rajsha, uSnenhlanhla Radebe, uZama Magwaza, uSibusisiwe Ndlovu, uThobani Zungu, uMinenhle Msweli, uSenzo Dlamini, uNhlakanipho Zuma, uMazwi Khoza, uZinhle Mkhize, uPhindile Dlamini, uJabulisile Mzizi, uKhwezi Mngomezulu noNhlakanipho Zuma. 

Kuwo wonke omunye umuntu engingambalanga lapha owenza iNandi: The Musical yaba yimpumelelo; ngithi kwande futhi akaaqhubeke ayibambe kanje nangokuzayo. Angagcini ngayo kuphela, kepha aqhubeke abambe iqhaza ukukhiqiza eminye imidlalo yeshashalazi ehlabahlosile. 

WENA UBONA KANJANI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *