Friday, July 12, 2024
EzosaziwayoEzosomabhizinisi

Ingqayizivele kucetshiswa ‘amakholwa angababhali’ ngamasu okuchuma

KUZOKWENZEKA okungajwayelekile kwezobuciko kucetshiswa amakholwa angababhali nanothando lokubhala izincwadi – ngamasu okuchuma nokuzakhela igama ngokubhala kule ndima yezobuciko. 

UMBHALI uSbu Ngubane

Loko kuzokwenzeka kwi-African Christian Writers Conference (i-ACWC), umcimbi okuzobuthana kuwo amakholwa abhala izincwadi nanothando lokubhala ngoMgqibelo kamhla ka-24 Febhuwari, eDon Africana Reference Library, eThekwini ngo-9 ekuseni.

UMBHALI uMfundisi u-Oscar R. Chatendeuka

Umbhali wezincwadi nomsunguli we-ACWC uNompumelelo Africa Gcaba weMacher Writer’s Program ehlela lo mcimbi ozobe uqala ukwenzeka nokuzongenwa kuwona ngoR100, uthe ngawo bahlose ukuqhakambisa amakholwa obuKristu. 

UMBHALI uNokuthula Xulu

“Umcimbi uyinhlanganisela yendumiso nezinkulumo ezakhayo zokugqugquzela nokucija amaciko asafufusa ngokumele akwenze ukuze achume, futhi sizozama ukusiza nasekade baqala ukubhala ukuthola imakethe entsha nangolwazi lokushicilela izincwadi,” kusho yena.

UMBHALI uuHephzibah Frances

Lo mcimbi uzokwenziwa minyaka yonke, kanti kulo nyaka ugabe ngezikhulumi okukhona kuzo ababhali oMfundisi u-Oscar R. Chatendeuka wazeZimbabwe, uHephzibah Frances waseNigeria, uNokuthula Xulu, uBongani Putsoane noSbu Ngubane.

UMBHALI uBongani Putsoane

“Okunye okuhle ngawo wukuthi nakuba sihlose ukuthuthukisa kakhulu amaKristu, kodwa nababhali abangesiwo bamukelekile ukuza bezocotshelelwa ngolwazi kuwona,” kusho uNompumelelo onenkampani eshicilela izincwadi iMacher Book Publishers. 

UMHLELI womcimbi uNompumelelo Gcaba

UNompumelelo (33) waseMlaza, eningizimu yaseThekwini, akamusha ekubhaleni njengoba esebhale washicilela izincwadi eziwu-19 okukhona kuzo i-Prison Without Bars, i-No Colour Is Without Any Life, i-Talitha Koum, i-A Burnout Introvert neyokuqala i-Hidden Treasure of The Cross

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *