Thursday, July 18, 2024
Ezosaziwayo

Kuzogqanyiswa abangakaziwa kwifestivali yezeshashalazi

UMCIMBI wemidlalo yeshashalazi osubuya ihlandla lesishiyagalolunye kulo nyaka, Imbewu Arts Festival, uzoqhubeka nomkhondo wawo wokugqamisa ikhono labalingisi, ababhali nabaqondisi bemidlalo yeshashalazi abangakadumi kule ndima.

Sekuyinhlalayenza ukuthi le festivali iba seStable Theatre, eThekwini, kanti nakulo nyaka kuzoba njalo mhla ka-16 kuya ku-19 Novemba.

Amazwibela okuzokwenzeka komunye wemidlalo ezokhonjiswa kwiMbewu Arts Festival, i-The Stories We Missed okulingisa kuwo uLungisa Zondi osesithombeni. Isithombe: Sithunyelwe

Umgqugquzeli wale festivali ehlelwa yiMagentaPro, u-Ayanda Vilakazi uthe ngayo bahlose ukuqhubeka nokunika abalingisi abangakaziwa ithuba lokugqama ngemidlalo yabo yeshashalazi.

Uthi: “Lokho kuzobasiza ukuveza ikhono labo lokulingisa, bakwazi ukuhlangana nabanye abalingisi asebezakhele igama kule ndima abazobe bekhona emcimbini, okuzosiza ukubakhuthaza ukuqhubeka nomsebenzi wabo ukuze bachume.”

Isiqubulo salo nyaka sale festivali eyasungulwa ngo-2014 woThobani Nzuza, uMnqobi Msimango, uThembinkosi Thwala noNhlakanipho Gamede – sithi Cultivating Creativity and Empowering Emerging Artists, okusho ukuthi kuzokhuliswa ezobuciko, kufukulwe amaciko asafufusa. 

Umqondisi wefestivali uFezeka Shandu uthe isingaphezu kokuba wumcimbi wobuciko, kepha isiwumbhidlango wokuvundulula ithalente elisha.

“Ngakho sikholwa wukuthi izoqhubeka nokusiza amaciko asafufusa ukukhula, isize nangokuthi imidlalo yeshashalazi ingashabalali ikakhulu ngoba isayindlala kakhulu imicimbi efuze lona ekubeni iyasiza ukuthuthukisa amaciko nezitshudeni ezisanda kuqeda ukufundela ezokulingisa.”

Kulo nyaka iyishumi imidlalo ezokhonjiswa bukhoma esiteji; okungethi My Belonging, i-The Stories We Missed, uZinyo Bulala, i-The Market Place, Emanzini, i-Children’s Face, Isililo Sowesilisa, iMnquma, yi-The Hymns Of A Sparrow okuzovulwa ngayo nowodwa ozokhethwa kwiCommunity Arts Festival ezosongwa ePlayhouse ngoMgqibelo.

Okunye okuhlabahlosile kulo nyaka wukuthi kuzonikwa intsha enothando lokulingisa ithuba lokwenza ihlolokhono yokulingisa, iMonologue Competition ezoba nemiklomelo econsisa amathe.

Imidlalo yangoLwesine neyangoLwesihlanu izokhonjiswa ngo-6 ntambama, kuthi eyangoMgqibelo nangeSonto iqale ngo-11 ekuseni.

Ukungena kubiza uR80 umdlalo ngamunye. Ngemininngwane eyengeziwe shaya ku-076 836 2723 noma ubhalele ku: info@magentapro.co.za

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *