Friday, July 12, 2024
Ezobuhle NemfashiniEzosaziwayo

UShudu ubhoboka ‘ngokuhlukumezeka’ okwenzeka esemncane

INTOKAZI eyadla umhlanganiso emncintiswaneni omkhulu wokumodela eNingizimu Afrika iMiss SA 2020, uShudufhadzo ‘uShudu’ Musida usekhiphe incwadi yakhe yesibili ahluba kuyo udlubu ekhasini ngokuhlukumezeka adlule kukho empilweni, abengatsheli muntu ngakho.

USHUDUFHADZO Musida ugonyuluka ngokuhlukumezeka adlule kukho esasemncane encwadini yakhe esihloko sithi I Am Shudu: Finding My Voice, Knowing My Strength. Isithombe: Instagram

UShudu (27) waseHa-Masia, eLimpopo, ubhale ekhasini lakhe le-Instagram ukuthi konke kumi ngomumo ngale ncwadi esihloko sithi I Am Shudu: Finding My Voice, Knowing My Strength eshicilelwe enkampanini yezincwadi eyaziwayo iJacana Media.

Elanda ngale ncwadi etholakala ngezilimi ezinhlanu; isiBhunu, isiNgisi, isiXhosa, isiZulu nolimi lwakhe lwebele iTshivenda, uShudu uthe ngayo wenza into angakaze aziphuphe eyenza empilweni yakhe.

I-COVER yencwadi entsha yesibili kaShudufhadzo Musida. Isithombe: Instagram

“Iminyaka iminingi ngithule, ngingatsheli muntu ngenkinga engike ngabhekana nayo yokuhlukunyezwa ngobubhoklolo, bengilokhu ngikhuluma nezigidi zabantu, ngibakhuthaza ukwenza izinto ezizovula imiqondo yabo, ikhaliphe.

“Ukwenza kwami lokho kwenze ngelapha umntwana ongaphakathi kimina, kwasiza ukubeka phambili ukuba sesimweni esihle somqondo wakhe obuthikamezekile ngenxa yokuhlukunyezwa ngobubhoklolo esakhula,” kusho uShudu.

Uthe okwenza ajabule kakhulu ngale ncwadi elama eyokuqala ayikhipha ngo-2021 ethi Shudu Finds Her Magic, yona etholakala ngezilimi eziyisithupha, wukuthi izobeka obala ubukhulu benkinga yobubhoklolo ezweni, ikhuthaze ukuxolelana nokuba qotho ebanganini nasemndenini.

Uthi: “Kuyona (incwadi) ngigqamisa amandla omphakathi nokuthi ukungafeli ngaphakathi kungasiza kanjani ukugwema ukungena ebunzimeni engidlule kukho. Ngiyiqondise ezinganeni ezineminyaka eyisithupha kuya kwewu-10.”

Ngaphandle kokumodela nokubhala izincwadi, uShudu ungumethuli wezinhlelo zethelevishini, yinxusa lenkampani yeziqholo iNivea, kanti ngokwemfundo uneziqu ze-Bachelor’s Degree in Philosophy, Politics and Economics yase-University of Pretoria neHonours in International Relations yase-University of Witwatersrand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *