Thursday, July 18, 2024
Ezobuhle Nemfashini

UNatasha uyisimenywa esiqavile eParis

INTOKAZI enqobe isicoco somncintiswano wonobuhle omkhulu wakuleli zwe uMiss South Africa 2023, uNatasha Joubert usethelekile eParis, eFrance lapho amenywe khona ukuzoba ngesinye sezimenywa eziqavile zomcimbi wemfashini iWalk Your Worth kwiParis Fashion Week, ozoba se-Ecole Militaire ngeSonto.

UMISS South Africa 2023 uNatasha Joubert. Isithombe: Sithunyelwe

Okwenze uNatasha (26) wasePitoli wamenywa kulo mcimbi, wukuthi uxhaswe yinkampani yeziqholo iL’Oreal Paris, ezophinde ithwale ingxenye yezindleko zohambo lwakhe lwalo mcimbi.

Echaza ngomuzwa wokuthi uzoba kulo mcimbi , uNatasha odle umhlanganiso kaMiss SA 2023 ngenyanga edlule, uthe uzibona enenhlanhla enkulu ngokuba kuwona, futhi uyithuba angasoze walikhohlwa empilweni yakhe.

Isikhulu esiphezulu senhlangano iMiss SA uStephaine Weil uthe bajabule ngokubambisana neL’Oreal Paris ikakhulu ngoba umkhondo wenhlangano yabo uyahambisana nezimizo zayo.

“Ukuzibophezela kwabo ukubamba iqhaza ekutheni amathuba afana naleli avuleleke kuwo wonke umuntu, okuhambisana nezinguquko esizenze emncintiswaneni wethu kulo nyaka, yikho okwenza sijabule kakhulu ngokusebenzisana nabo,” kusho uStephaine.

Imenenja yezokumaketha eL’Oreal Paris Skin, Makeup and Hair, u-Ayanda Mackay uthe ukubambisana kwabo neMiss SA kuzosiza ukweseka nokufukula abantu besifazane abasemkhakheni wezobuhle.

“Sikholwa wukuthi uma abantu besifazane besekwa kukho konke abakwenzayo, bangazuza noma yini abazifisela yona empilweni, ngakho sijabule kabi ngokuba kulolu hlelo,” kusho u-Ayanda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *