Friday, July 12, 2024
Ezosaziwayo

OwaseNtuzuma kwabazonandisa kwiPoetry Africa

IMBONGI ehaya izinkondlo ngesiZulu yaseNtuzuma kwa-G, eNyakatho yeTheku, uRebel Souljah uthi uswele amaphiko okundiza ukukhombisa ukujabulela ukuba sohlwini lwamaciko azonandisa emcimbini omkhulu wezinkondlo waminyaka yonke ozobe wenziwa okwezi-27 kulo nyaka i-Poetry Africa.

IMBONGI yezinkondlo zesiZulu uNhlanhla ‘uRebel Souljah’ Mkhwanazi. Isithombe: FACEBOOK

URebel Souljah uzoshiyelana inkundla namaciko ehlukene kulo mcimbi obalwa nemicimbi emikhulu yezinkondlo nobuciko ngenxa yokuthi uhlanganisa amaciko aseNingizimu Afrika, awasemazweni ase-Afrika nawaphesheya kwezilwandle.

Echaza ngomuzwa wokuzonandisa kulo mcimbi, uRebel Souljah ogama lakhe lokuzalwa wuNhlanhla Mkhwanazi, uthe lokhu kuwubufakazi bokuthi umsebenzi awenzayo wobuciko uyakhula futhi uyancomeka.

URUDY Francisco uzonandisa kwiPoetry Africa. Isithombe: Sithunyelwe

“Ngikhumbula ukuthi ngaphambi kokwazi ukuthi ngizonandisa kwiPoetry Africa, ngiqale ngamenywa emcimbini iTime of The Writer ngoMashi, engicabanga ukuthi umsebenzi omuhle engawenza lapho yiwo owenze ngamenywa manje ngoba le micimbi yomibili ihlelwa yi-UKZN Centre for Creative Arts.

U-AMEE Slam uzonandisa kwiPoetry Africa. Isithombe: Sithunyelwe

“Lokhu kusho lukhulu kimi ikakhulu ngoba ngihaya izinkondlo ngesiZulu futhi kukhombisa ukuthi umsebenzi wami uyakhula njengoba ngithe ngibheka, ngabona ukuthi ngingenye yezimbongi ezimenywe kakhulu la eThekwini kulo nyaka. Ngijabule kakhulu,” kuchaza uRebel Souljah.

UPHILLIPPA Yaa de Villers uzonandisa kwiPoetry Africa. Isithombe: Sithunyelwe

Umcimbi iPoetry Africa uzoqala e-UJ Arts & Culture Centre, eGoli ngo-Okthoba 5 kuya ku-8, uqhubekele eHoward College Theatre, eThekwini ngo-Okthoba 10 kuya ku-14, bese uvalwa ePACOFS, eBloemfontein ngo-Okthoba 16 no-17.

UCHIONISO Tsikisayi uzonandisa kwiPoetry Africa. Isithombe: Sithunyelwe

Izinhlelo zawo zango-Okthoba 10 kuya ku-13 zizokhonjiswa bukhoma ezinkundleni zokuxhumana.

Umqondisi weCentre for Creative Arts uMnu u-Ismail Mahomed uqinisekise ukuthi umcimbi walo nyaka uzohlanganisa amaciko aseGhana, eTanzania, eCote D’Ivoire, eCongo Brazzaville, eSenegal, eNamibia, eGuinea Bissau, eZimbabwe, ePortugal, eSpain, eSurinam nawaseMelika.

Emacikweni akuleli zwe azonandisa kukhona uLebo Mashile, wuPhillippa Yaa de Villers, wuMasai Sepuru, wuVangile Gantsho, wuSara Godsell, wuRaphael D’Abdon, wu-Eugen Skeef noJanathan Lefenya.

Kwawasemazweni omhlaba kukhona u-Amee Slam waseCôte d’Ivoire, wuChioniso Tsikisayi waseZimbabwe noRudy Francisco waseMelika.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *