Friday, July 12, 2024
Ezosaziwayo

Imbongi nomcimbi ozogqugquzela amaciko ukuqopha umsebenzi wawo

IMBONGI yezinkondlo zesiZulu uMbali Malimela uthi unethemba lokuthi umcimbi awuhlelayo iPoetry On The Lawn, uzosiza ukugqugquzela amaciko ikakhulu abalingani bakhe ezinkondlweni abangakaqophi umsebenzi wabo, ukukhuthalela ukuwuqopha ukusiza ukuthi usabalale kalula kubathandi bobuciko babo.

IMBONGI yezinkondlo zesiZulu uMbali Malimela. Isithombe: Facebook

UMbali waseDududu ubekhuluma noMaka Magazine ngalo mcimbi ozobe ungowokuqala ukwenziwa eThekwini; ohluke ngokuthi abazobe bewuthamele bazozwa kuma-earphone lelo nalelo ciko elizobe linandisa kuwona.

“Umcabango wokwenza lomcimbi wangifikela ngenkathi ngiseNigeria emcimbini wezinkondlo engangimenywe ukuyonandisa kuwona, ngayithanda lendlela ababenza ngayo ngafisa ukwenza okufanayo ekhaya kodwa ngehluka ngokuthi ngengeze nabaculi kwi-lineup.

“Inhloso enkulu wukugqugquzela amaciko ikakhulu ozakwethu ezinkondlweni ukukhuthalela ukuqopha umsebenzi wabo wobuciko, njengoba kulo mcimbi ngiqinisekise ukuthi ngididiyela amaciko aseke aqopha umsebenzi wabo ukuzojabulisa abantu ngawo,” kuchaza uMbali.

Eqhuba, uthe bazophinde banike amaciko asafufusa asesezikhungweni zemfundo ephakeme ithuba lokukhombisa umsebenzi wawo, afunde nakwasebengaphezu kwawo ngezinga. Uthi: “Ngikholwa wukuthi ukubahlanganisa namaciko abawahloniphayo nababukela kuwona kuzobasiza ukufunda okuthile.”

Umcimbi uzoba se-One Durban, eThekwini ngoMgqibelo ngo-12 emini. Amathikithi awo abiza uR250 eWebtickets.

Kuwona kuzonandisa amaciko okukhona kuwo uChosi, uNhlanhla Mhlongo, uKush Mahleka, uThando Fuze, uSmartblack Mampondo, uSibusiso Malimela, Ijaji Da Poet, uKhokho Madlala, uSteel Da Poet, uRachael Mazuva, uJabulani Mkhize, uSqo2Boi, uLunacy Tee noTory Saint.

UMbali wodumo lwenkondlo ethi Isibeletho, uthe emva kwalo mcimbi uzoqhubeka nokubhala izinkondlo azozidiyidela kwi-albhamu ahlela ukuyikhipha kungekudala.

“Kuzothi uma ngiqeda lapho bese ngididiyela izinkondlo ezizotholakala encwadini yami yokuqala,” kuphetha yena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *